عبادی پور چنان اسپکی زد که دریافت کننده‌ی ژاپن گره خورد. شیر مادرت حلالت باشه