همین فاصله ۲ امتیازی رو تا آخر ست حفظ کنید ما راضی ایم