کم پیش میاد همراه اول این‌طوری سر کیف باشه https://t.co/mj0RZmu5v5