اسکار غم‌انگیزترین لحظه‌ی زندگی تعلق می‌گیرد به لحظه‌ای که نحوه‌ی مصرف و تعداد داروهای پدر و مادر پیرت رو بهشون می‌گی و به دقت گوش می‌دن
غم انگیز تر هم هست ‎· منفی سی