انسان چقدر ناتوانه که نمی‌تونه جلوی گذر عمرش رو بگیره. نمی‌تونه جلوی پیر شدن پدر و‌مادرش رو بگیره