لامصبا چرا سختش می‌کنید آخه؟ اول صبح چرا این‌قدر استرس وارد می‌کنید بهمون؟