چین این همه امتیاز رو فقط از کار سرعتی گرفته. خب ببند اون لامصب رو