سانسورچی رفت دستشویی فکر کنم :)) رقص میرزا جانپور و غلامی رو نشون دادن