سایت‌های خبری در مورد تغییر نام سیاه جامگان خبر زدن ولی ننوشتن قراره چی بشه اسمش.خبرآنلاین هم تو تیترش نوشته مشهد الرضا ولی تو شرح خبر نگفته