پیشنهاد می‌کنم اسم بانک‌ها رو هم عوض کنن بلکه امام رضا نظری کرد و حروم‌خوری نکردن. وام‌های میلیاردی هم برگرده، به جوونا هم وام کم بهره بدن