برای ما که چند ساله ربنای شجریان رو سر سفره‌ی افطار با موبایلمون گوش می‌کنیم پخش شدن و نشدنش از صدا و سیما اصلن اتفاق مهمی نیست