سردار آجرلو مدیر عامل تیراختور شد. خبر خوب این‌که غزنوی از هیات مدیره استعفا داد