مگه لهستان میذاره همین‌جوری الکی الکی ایران ۳-۰ برنده بشه؟ من فکر می‌کنم در بهترین حالت ۳-۲ ببریمشون