فرانسه و ایران و لهستان الان با ۵ برد به ترتیب اول و دوم و سوم جدول هستن