چرا کانادا تو هیچ تورنمنتی قوی ظاهر نمیشه که طرفدارش بشیم؟ پرچمشون خیلی خوشگله برای گوشه‌ی آواتار
تو هاکی قوی ظاهر میشه ‎· Assal