همه از ورزشکار و هنرمند یه طوری می‌نویسن بعد از ۵۲ سال تونستیم المپیکی بشیم انگار آخرین بار ۵۲ سال پیش بود که والیبالمون روی المپیک رو دیده