کلن فضای مجازی یه طوریه که آدم پیام دادنش میاد. پیام تبریک، پیام تسلیت، پیام محکوم کردن، پیام حمایت. خیلی سلبریتی‌طور