ولی صداش یادم نرفته، کاش می‌تونستم صدایی که تو ذهنمه ضبط کنم