سالار عقیلی رو خدا آفریده فقط برای وطن بخونه. زبونم لال اگه جنگی چیزی رخ بده می‌تونه بهتر از آهنگران آدمو تهییج کنه