شما یادتون هست من چرا از ویندوز ۱۰ دوباره سوئیچ کردم رو ویندوز ۸.۱؟ چند تا دلیل اعصاب خردکن داشتم برای خودم یادم نمیاد :))