RT @roghaye: البته مورد برای شرمندگی زیاده. حالا یکی یکی