مدیران و مسئولین نهادهای دولتی بیشتر باید خجالت بکشن. ولی نمی‌کشن و پرونده در حد همین چند تا جوک و مسخره‌بازی توییتری بسته میشه