البته خب یه طوری رفتار می‌کنن که انگار اون ۸ سال نحس از اول نبوده و هیچ اتفاقی هم نیوفتاده. نمیدونم چرا کسی یادش نمیاد. نکنه خواب بود؟