نمی‌دونم شایدم خواب بود. ولی اگه خواب بود پس چرا جاش درد می‌کنه؟