از تفریحات سالمم اینه که زمان گرگ و میش بعد از غروب سعی می‌کنم تصور کنم الان گرگ و میش قبل از طلوع آفتابه. یا جای شفق و فلق رو عوض می‌کنم