آبلیموی خالصِ آب با دست گرفته‌ی بدون پوست از قرار هر بطری ۱.۵ لیتر ۲۵۰۰۰ تومن وجه رایج مملکت