به پیرمرد گفتم این عسل که گرونه با اون عسل چه فرقی میکنه؟ منظورم دوز شکرش و... بود. گفت این از اون بهتره :)) تا حالا این‌طوری قانع نشده بودم