من عاشق بازار تبریزم. اون حالت سنتی و قدیمیش. اون شلوغیش. گاهی وقتا به بهانه‌ی خرید قند و شکر و چایی و حبوبات میرم بازار رو می‌گردم