ولی ازتون راضی نیستم امسال هیشکی در مورد مضرات روزه گرفتن چیزی نگفته. هر سال کلی دکتر می‌ریخت وسط تایم لاین