یکی از دل‌خوشی‌های ماه رمضون سوپ شیر و خامه‌ی همسر پزه