روزمو ساخت این آلبوم امیر بی‌گزند. هرچند دلم می‌خواد یه دور دیگه گوش کنم ولی فکر می‌کنم به کمی سکوت هم نیاز دارم :))