سر سفره‌های افطار اگه امکانش بود و یادتون بود برای مادر منم دعا می‌کنید؟