RT @Rezaaam_: قرار شد هزینه شام و مراسم فوت مادربزرگ صرف لوله کشی آب و جهیزیه نیازمندا بشه.خونه رو‌ خودش زده بود اسم کودکان بی‌سرپرست. وسایلاشم برا جهیزیه