اینا همونایی‌ان که تو ورزشگاه پرچم آذربایجان می‌برن و شعار سیاسی می‌دن. بعد تو می‌گی برای وحدت آذری‌ها فلان بازیکن رو نمیاریم تو تیم؟ خاااک