Avatar for vahid
حاضرم با زبون روزه قسم بخورم حداقل نصف این مدعیان جدایی طلبی و گریبان چاک کنندگان در حمایت از آذربایجان، فقط یه چیزایی در این مورد شنیدن
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place