فقط شنیدن باید بابت قره‌باغ به ارمنستان فحش داد، باید علامت بوزقورد نشون داد و به هرچی فارسی زبان هم هست فحش داد. در این حد جوگیر و بی اطلاع