با توجه به این‌که هنوز نیم ساعت مونده به اذان مغرب تبریز، لذا نماز و روزه‌ی شما قبول باشه ان شالله