ینی تباه‌تر از این مهندسین آی‌تی تامین اجتماعی نداریم. با چیزی سرشون نمیشه یا مشکل خودشون رو میندازن گردن شرکت ها