پکت رو با وب سرویس خودشون با همون پارامترهایی که میخوان می‌فرستم، پیغام فارسی بر می‌گردونه، می‌گن این پیغام مربوط به ما نیست، ایراد از شماست