از شیرین‌ترین خاطرات دو سال آخر مدرسه میشه به موقعی که یکی از هم‌کلاسی‌ها ریش و سیبیلش رو برای اولین بار می‌زد، اشاره کرد :))