علاوه بر شرایط بعضن پیچیده‌ی بیمه‌ها برای تعهداتشون، ناآگاهی مسئولین درآمد بیمارستان از این شرایط هم سرویس می‌کنه آدمو.