رییس کمیته‌ی اخلاقی فدراسیون فوتبال اگه رک و راست بیاد بگه از ریخت و قیافه‌ی سوشا مکانی بدم میاد و محرومش کردم، والا سنگین‌تره