چرا سوشا رو به خاطر اسمش محروم نکردن تا حالا؟ یادمه عادل ازش پرسید سوشا ینی چی؟ گفت به زبان روسی ینی نیلوفر آبی. گمونم فدراسیون خبر نداره