از قاری‌های امروزی صدای ابوبکر شاطری رو می‌پسندم. محمد جبریل هم بد نیست البته