من اگه کاره‌ای بشم پوشیدن کفش پاشنه با بلندی بیش از ۵ سانت رو در سطح شهر ممنوع می‌کنم. به خودتون رحم کنید بابا
کفش پاشنه دار کلن ممنوع ‎- Hamid6
اینم مثل مانتو تنگ و روسری و... ست. به خودشون مربوطه خب ‎- Assal
اصلن... آلودگی صوتی ایجاد می‌کنه در سطح جامعه. تجاوز به حقوق شهروندی سایرین‌ه@mielmim ‎- Hamid6
@hamid6: حرفی بودا :))) ‎- Assal
کاملن هم منطقی و مستدل، ادم اگه تو اتاقش یه همکار زن پاشنه بلند پوش داشته باشه چه شکنجه‌ای ازین بالاتر که مجبور باشه دائمن هی تق تق، تق تق. تق تق...؟ @mielmim ‎- Hamid6
@hamid6: تو محل كار ميشه كفش راحت گذاشت با كفش پاشنه بلند برى اونجا عوض كنى ‎- Shiva
@shiwa: خیابونو پارک و بازارم وضع همینه اخه ‎- Hamid6
الان تو اونهمه صداى بوق و ترافيك صداى پاشنه پاى دو سه درصد آدماش اذيت ميكنه؟ ‎- شیطان شاخ دار دم دار
هر چیز به مقدار خود و سهم خود ‎- Hamid6