کی فکرشو می‌کرد یه روزی برسه که تو ناف اروپا نگران امنیت برگزاری یه رویداد ورزشی باشن؟