حداقل خوان فران و ایوان هلگوئرا و روبن باراخا و گایزکا مندیتا و خوان ورون یادشونه. پای شکسته‌ی خوزه آنتونیو کاماچو تو جام جهانی ۲۰۰۲ یادشونه