این روحانیون اگه تو تلویزیون احکام نگن به خدا ملت وظیفه‌ی شرعیشون رو به درستی انجام می‌دن. اینا بدتر گیج می‌کنن ملت رو.