پیچیده‌ترین و غیرممکن‌ترین حالت‌های یه مساله‌ی فقهی رو مطرح می‌کنن و در موردش توضیح می‌دن. بابا یک در میلیون هم این حالت اتفاق نمی‌افته