فاصله‌ی افطار تا سحر خیلی کمه، آدم دلش همه‌چی می‌خواد ولی شکم یاری نمی‌کنه.میوه می‌خوری چایی نمی‌تونی بخوری،چایی می‌خوری میوه نمی‌تونی بخوری